tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

16 Lis 2022

KANS Z A T R U D N I ratownika wodnego

                                                 

KARKONOSKA AKADEMIA                                  

NAUK STOSOWANYCH

W JELENIEJ GÓRZE

 

 

Z A T R U D N I

na umowę zlecenie ratownika wodnego

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

Posiadania uprawnień o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwsze pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz dodatkowej kwalifikacji, o której mowa w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

 

CV należy kierować do dnia 29.11.2022  na adres mail  kadry@kans.pl,  

w Dziale Kadr w siedzibie Uczelni (Budynek Rektoratu pok.114)  lub pocztą:

 

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

    Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

  1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów.
    Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
    Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Powrót wstecz